Välkommen till Handisam

Handisam är en myndighet som samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderspolitiken.

Bild på checklistan tillgängliga vallokaler

Checklista för tillgängliga vallokaler

2014 har kallats supervalåret. Sverige har val till Europaparlamentet och nationella allmänna val. Regeringens ambition är att samtliga vallokaler ska vara tillgängliga. Handisam har arbetat fram en checklista som stöd till kommunerna i deras strävan att göra de kommande valen tillgängliga för alla väljare inom kommunen.

Checklista vallokaler

Nyheter från Handisam

Till Handisams nyhetsarkiv

Hänt i omvärlden

Till Hänt i omvärlden - arkiv

Kontakta Handisam

Telefon: 08-600 84 00

E-post: info@handisam.se

Fler kontaktuppgifter

 • AKTUELLT
 • Uppdrag om Myndigheten för delaktighet

  Den 1 maj byter Handisam namn till Myndigheten för delaktighet. De delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara ett statligt åtagande kommer att ingå i myndigheten.

  Uppdrag om Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheter rapporterar

  Samtliga 22 strategiska myndigheter har nu rapporterat om det senaste åretes arbete för att nå sina delmål inom funktionshinderspolitiken.

  Strategiska myndigheternas rapporteringar
 • Enkätutskick till kommuner

  Handisam följer hur kommunerna arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Tidigare har två enkäter skickats ut som rör områdena utbildning och fysisk tillgäglighet. Nu är det dags för nytt enkätutskick. Den här gången handlar frågorna om arbetsmarknad, kultur och idrott.

  Enkätutskick till kommuner
 • Var med och påverka framtiden!

  Nu har du möjlighet att påverka framtidens funktionshinderspolitik. Vi söker personer med funktionsnedsättning som vill delta i vår undersökningspanel Rivkraft.

  Rivkraft
 • Bild på rapporten Hur är läget 2013?

  Uppföljning av politiken - Hur är läget?

  Alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Handisam har gjort en lägesbedömning och en uppföljning av funktionshinderspolitken i rapporten Hur är läget?

  Uppföljning av funktionshinderspolitiken
 • Funktionshindersråd

  Handisam har bildat ett funktionshindersråd med Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Syftet är att föra en dialog kring Handisams uppdrag inom funktionshinderspolitiken.

  Funktionshindersråd
 • Framsidesbild på rapporten Hur är läget i kommunerna?

  Hur är läget i kommunerna?

  Vår uppföljning av funktionshindersfrågorna i kommunerna visar att det pågår mycket arbete runt om i landet. I rapporten "Hur är läget i kommunerna" hittar du fakta och statistik om hur långt kommunerna har kommit.

  Uppföljning i kommuner och landsting