2

Samverkan med både de lokala handkapporganisationerna och invånarna i kommunen/lanstinget är betydelsefull.

Handikapporganisationerna har mycket kunskap om såväl svårigheter som möjligheter för delaktighet. Därför är det värdefullt att skapa rutiner så att de lokala organisationerna ges möjligheter och förutsättningar att påverka innan något skapas eller förändras.

Samverkan med medborgarna i kommunen/landstinget gör det möjligt att påverka det som redan finns. Skapa rutiner som gör att medborgarna kan påtala brister i tillgängligheten på samma sätt som de påtalar andra fel. Se till att anmälaren känner att det lönar sig att felanmäla och att anmälan leder till förbättrad tillgänglighet.

Ge status åt rutinerna för samverkan med handikapporganisationerna och medborgarna genom att anta dem på styrelse- eller fullmäktigenivå. Se även till att budgeten ger utrymme för utveckling.

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant

Handikapporganisationer

Det finns många handikapporganisationer i Sverige. Här hittar du länkar till deras webbplatser.

Handikapporganisationer