2

För att alla ska kunna ta del av kommunens och landstingets information och kommunikation är det viktigt att se till att den är tillgänglig för alla. Det innebär bland annat att beslut och annan skriftlig information går att få i alternativa format och att webbplatsen är uppbyggd så att alla kan ta del av dess innehåll. 

Möten ska hållas i tillgängliga lokaler och besöksinformation bör finnas där medborgarna kan se om en publik lokal är tillgänglig för dem.

Här kan du läsa vad det är viktigt att tänka på när det gäller

 

Kommunikation med enskilda medborgare

Se till att upprätta rutiner för hur ni ska nå ut med information och kommunicera med era invånare. Beslut som rör enskilda medborgare eller grupper av medborgare ska nå alla dem det berör och de ska kunna ta del av beslutet på ett sätt som fungerar för dem.

Det innebär att information ska gå att få i alternativa format, som till exempel i punktskrift, i Daisy-format eller översatt till lättläst svenska. Det är också viktigt att språket är klart och tydligt samt att formgivningen underlättar för läsning.

Varje enskild medborgare ska också ha möjligheter att lämna synpunkter utifrån sin förmåga och kommunen/landstinget ska ta emot dessa på ett respektfullt sätt.

Upp

 

 

En tillgänglig webbplats

Webbplatser blir allt viktigare verktyg för att nå ut med information. För att alla medborgare ska kunna ta del av kommunens/landstingets webbplats ska den vara uppbyggd på rätt sätt, ha en tydlig struktur och ett klart språk.

För att försäkra sig om att alla kan ta del av er webbplats bör ni följa Vervas riktlinjer, Vägledningen 24-timmarswebben. Använd också vägledningen när ni ska skapa rutiner för hur tillgänglighet ska skapas vid utveckling och förändring av webbplatsen.

Upp

 

Sammankomster och möten med medborgare

Upprätta rutiner för hur möten med medborgare ska planeras och genomföras så att alla medborgare oavsett förmåga ska kunna delta. Det är bland annat viktigt att mötena hålls i lokaler som är tillgängliga för personer som använder rullstol, att det finns hörselteknisk utrustning och att information finns i alternativa format.

Använd gärna Handisams checklista för konferenser och möten.

Upp

 

Besöksinformation om tillgänglighet

En viktig service för medborgarna är att ha besöksinformation om tillgänglighet. Där beskrivs tillgängligheten i publika lokaler och platser. Alla ställen där medborgaren kan tänka sig vilja besöka beskrivs där, till exempel om kommunhuset, sevärdheter, bibliotek, restauranger och hotell. Då kan medborgaren själv avgöra om ett ställe är tillgängligt eller inte för den.

Fakta om tillgängligheten som samlats in är ett meningsfullt underlag även för övrig planering. Det är kunskap om hur verkligheten ser ut och den behövs i det geografiska informationssystemet, GIS, för att undvika felaktiga beslut som kostar pengar i efterhand.

Besöksinformationen om tillgänglighet är värdefulla fakta även i kommunens turistguide.

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant

Mer om tillgänglig information

Det finns många delar man bör tänka på för att få informationen tillgänglig för alla. Det gäller att tänka på språk, formgivning och alternativa format.

Tillgänglig information

 

Vägledningen 24-timmarswebben

Vervas Vägledningen 24-timmarswebben innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor. Där hittar du information om hur en webbplats ska vara uppbyggd för att vara tillgänglig för alla.
Vägledningen 24-timmarswebben

 

Checklista för konferenser

Handisam har tagit fram en checklista som är en hjälp för dig då du ska arrangera ett möte, en konferens eller ett seminarie.

Checklista för konferenser

 

Besöksinformation

Många kommuner har besöksinformation om tillgänglighet. Här kan ta del av några av dem.

Besöksinformation om tillgänglighet