1

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet

På Moderna Museet har intendenten Helena Åberg och konstpedagogen Martin Petéus arbetat intensivt med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet. Genom att låta sig inspireras av andra, koncentrera arbetet i tiden och ta råd från nyckelpersoner har arbetet blivit framgångs­rikt.

Varför satsar Moderna Museet på en handlingsplan för tillgänglighet?

– Moderna Museet har som myndighet fått uppdraget att ta fram en handlingsplan för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Detta skrevs in i museets regleringsbrev för 2007, säger Martin.

– Samtidigt hade vi inlett projektet ”Ett museum för alla”. Det handlar om tillgänglighet för våra besökare ur ett helhetsperspektiv. Museet har arbetat praktiskt med tillgänglighet sedan länge, men det fanns ett behov av att ta ett samlat grepp. Vi ser tillgänglighetsarbetet som ett sätt att utveckla museet, säger Helena.

Vilka har arbetat med att ta fram handlingsplanen?

– Det är Martin och jag. Martin har en tidsbegränsad projektanställning och jobbar heltid som samordnare av museets tillgänglighetsarbete. Jag är projektledare för tillgänglighetsprojektet, säger Helena.

– Att vi har varit två personer från start, och fått mycket tid för detta, har varit jättebra. I början tänkte vi ha en arbetsgrupp till vår hjälp också. Men det blev för många kockar och svårt att hitta tid till gemensamma möten. Istället tar vi råd från nyckelpersoner internt, eller andra referenspersoner, när vi behöver stämma av checklistor och annat, säger Martin.

Hur kom ni igång?

– Allra först gick vi in på Handisams webbplats och läste på. Där hittade vi bland annat Fastighetsverkets handlingsplan. Den intresserade oss eftersom Fastighetsverket är vår hyresvärd. Deras handlingsplan var välstrukturerad så vi använde den som inspiration och ett slags mall, säger Helena.

Finns det någon ”vändpunkt” i arbetet?

– Ja i början hade vi svårt att definiera ”tillgänglig verksamhet”. För oss i museivärlden handlar verksamheten om det vi gör för våra besökare. Men efter ett möte med Handisam förstod vi att verksamheten också är det som vi gör internt med våra medarbetare, säger Helena.

– Handisam underströk dessutom att alla förändringar inte kan göras på en gång. Därmed kändes allt mer konkret och hanterbart. Vi har också haft stor glädje av Handisams riktlinjer, säger Martin.

Har ni haft stöd av ledningen?

– Ja vi har en styrgrupp. I den ingår kommunikationschefen, den administrativa chefen och chefen för konst och förmedling. De sitter i museets ledningsgrupp och har mandatet att fatta beslut. Även museets styrelse har visat intresse under arbetets gång, säger Helena.

Har det varit tufft under någon period?

– Det blev väldigt bråttom att få klart en första version av handlingsplanen. Vi arbetade båda enbart med detta under två månader för att hinna. Det kändes först oöverstigligt men sedan visade det sig vara väldigt bra att arbeta så koncentrerat. Det är något vi kan rekommendera andra att göra, säger Martin.

Var i arbetsprocessen befinner ni er nu?

– Vi har just varit ute på alla enheter och berättat om handlingsplanen. Det har tagit mycket tid men nu är den förankrad i hela verksamheten. Under de närmsta två månaderna ska vi revidera handlings­planen bland annat utifrån de synpunkter som vi fick, säger Martin.

– Men det märks att vårt arbete har fått effekt. Redan nu kommer våra kollegor spontant med idéer om hur verksamheten kan förbättras, säger Helena.

Hur ska ni gå vidare sedan?

– Den stora utmaningen är att få detta att övergå från att vara ett projekt till att bli en del i den vanliga verksamheten. De som ska driva arbetet framöver måste involveras ganska omgående för att det ska bli en bra överlämning, säger Helena.

Moderna Museets tillgänglighetsarbete 

 

Text: Annika Wallin

Foto: Per Dahl

 Klicka för stor bild

 Martin Petéus och Helena Åberg har arbetat med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet på Moderna Museet.

 

Klicka för stor bild

Personer med synskador kan ta del av taktila konstverk. Men verksamheten ska inte vara tillgänglig enbart för besökare utan också för medarbetarna internt på arbetsplatsen. Det handlar om allt ifrån rekrytering till internutbildning och ledarskap.

 

 

Klicka för stor bild

Personer med synskador kan ta del av vissa konstverk taktilt. En latexhandske används för att skydda skulpturen.

 

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant