5

Den internationella arbetet inom funktionshinderspolitik har en stor betydelse för utvecklingen av den svenska funktionshinderspolitiken. Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det bedrivs också ett internationellt standardiseringsarbete som Sverige är delaktigt i. Sverige har också åtaganden på europeisk nivå.

FN och mänskliga rättigheter

Konventioner för mänskliga rättigheter

Sverige har ratificerat de flesta konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konventionen om barnets rättigheter. Det innebär att vi har förbundit oss att följa dessa konventioner.

Mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s standardregler

Delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i hela samhället. Det är grundtanken i FN:s standardregler. I 22 regler preciseras vilka förutsättningar som krävs för delaktighet och jämlikhet.

Mer om FN:s standardregler

Europarådet och EU

EU 2020

Europeiska kommissionen har presenterat en ekonomisk strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

EU 2020 - länk till EU-kommissionens webbplats

EU:s funktionshinderspolitiska strategi 2010-2010

Europeiska kommissionen följer en funktionshindersstrategi som ska löpa från 2010-2020. Detta är en följd av att EU som institution har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Strategin ska vara ett led i arbetet att leva upp till konventionen.

EU:s funktionshinderspolitiska strategi pdf-format (303 kB), nytt fönster  

Europarådets handlingsplan

Europarådet har tagit fram en handlingsplan för att främja rättigheter och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i samhället för att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning i Europa 2006-2015.

 Europarådets handlingsplan (lättläst)

Standardisering 

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar upp betydelsen av normer och riktlinjer för universellt utformade lösningar och för tillgänglighet. Utarbetandet av sådana normer och riktlinjer sker bland annat inom standardiseringen. Konventionen har bidragit till att arbetet med standarder som rör tillgänglighet har intensifierats.

Mer om standardisering

Senast uppdaterad 2012-11-16 Till sidans överkant

Mänskliga rättigheter

På regeringens webbplats kan du läsa mer om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter - länk till regeringens webbplats

 

FN-konventionen

Här kan du läsa mer om hur man kan arbeta för att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Arbeta med FN-konventionen