3

Handisam följer upp hur myndigheter, kommuner och landsting arbetar för att nå de funktionshinderspolitiska målen. Här kan du ta del om vår uppföljning på teckenspråk. Om du inte kan visa filmen på vår webbplats, så kan du titta via YouTube.

Om uppföljning av funktionshinderspolitiken på teckenspråk - länk till YouTube

Du behöver flash för att kunna spela denna film.

Handisam följer upp hur myndigheter, kommuner och landsting arbetar för att nå de funktionshinderspolitiska målen. 

Vi genomför årligen Öppna jämförelser i staten. Öppna jämförelser ger en samlad bild av hur samtliga statliga myndigheterna arbetar med tillgänglighet.

Vi följer också upp hur de strategiska myndigheterna arbetar för att nå de funktionshinderspolitiska målen. Den 15 mars varje år ska de strategiska myndigheterna rapportera hur arbetet fortskrider.

Kommuner och landsting ansvarar för merparten av den samhällsservice och de miljöer vi bor, lever och verkar i. Vi har tagit fram ett förslag till ett frivilligt uppföljningssystem för kommuner och landsting för att också kunna följa hur dessa arbetar med funktionshindersfrågor.

Senast uppdaterad 2012-12-04 Till sidans överkant

Kontakta Handisam

E-post: info@handisam.se

Kontakta Handisam