7

Här hittar du material som vi på Handisam tagit fram och som kan hjälpa dig i arbetet med att göra din information tillgänglig. Vårt material om tillgänglighet är främst skrivet för personer som arbetar på myndigheter, men kan med fördel användas av alla som arbetar för att förbättra tillgängligheten.

Riv hindren – Riktlinjer för verksamhet

Avsnittet som rör tillgänglig verksamhet ur Handisams riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren. 

Riv hindren - tillgänglig verksamhet

Riv hindren i sin helhet

Checklista för handlingsplaner

Checklistan är till stöd för dig som ska göra en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet.

Checklista för att göra handlingsplaner 

Senast uppdaterad 2012-11-01 Till sidans överkant

Beställ material

Du kan också beställa våra trycksaker. De finns även i alternativa format.

Beställningsformulär

 

Öka kunskapen

När du har kunskap om människors olika behov och möjligheter är det lättare att förstå vikten av att göra din verksamhet och arbetsplats tillgänglig.

Funktionsnedsättningar och tillgänglighet