7

Personer med funktionsnedsättning ska kunna uppfatta utrymningslarm och information i samband med utrymning. Man ska också kunna sätta sig i säkerhet vid brand eller i andra nödsituationer. Med det menas att själv kunna ta sig ut eller förflytta sig till säker flyktplats för att där invänta hjälp. 

Det är viktigt att tänka på


Larm

Brandlarm ska vara placerade så att personer som använder rullstol ska kunna aktivera det. Brandlarm ska även kunna uppfattas av personer med nedsatt hörsel eller som är döva.
 

Förflyttningsväg

Det ska finnas en förflyttningsväg ut eller till en säker flyktplats som är utan trappor, trappsteg, höga trösklar och liknande. Öppningsanordning till dörr i utrymningsväg ska sitta inom räckhåll för personer som använder rullstol och vara lätt att förstå och hantera.
 

Flyktplats

Om det inte är möjligt för personer som använder rullstol att själva ta sig ut ska det finnas en säker flyktplats där man kan vänta på hjälp. Platsen ska rymma en rullstol utan att förbipasserade blir hindrade och den ska vara väl skyddad mot rök och värme.
 

Rutiner

Det ska finnas en utrymningsplan och rutiner som ser till att säkerställa att alla kommer ut vid utrymning.

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant