7

Tillgänglighet för personer med nedsatt syn innebär att man ska kunna orientera och förflytta sig utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker. Ledstråk som kan följas av den som använder teknikkäpp, vit käpp, samt kontrastmarkeringar är exempel på medel som kan användas för att uppnå detta. Tillgång till personlig service till exempel i form av ledsagning är ofta en förutsättning för att en obekant miljö ska vara tillgänglig.

Information av olika slag måste presenteras på ett tillgängligt sätt. Det innebär bland annat att

  • layouten ger bästa möjliga läsbarhet
  • informationen finnas i alternativa format, till exempel punktskrift, daisy-format och på cd-rom
  • webbplatser är uppbyggda enligt antagna normer så att de är tillgängliga och kan läsas av med ett så kallat talsyntesprogram.
Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant