9

Handisam har fått i uppdrag att samla och sprida information om metoder och strategier för hur barn och unga med funktionsnedsättningar kan påverka beslut som rör dem själva. Uppdraget kallas Lyssna på barn! Uppdraget ska genomföras i samarbete med Handikappförbunden och i samråd med Barnombudsmannen. Slutredovisning av uppdraget lämnades in till Socialdepartementet 19 november 2012.

Bakgrunden till uppdraget är att barn i dag alltför sällan får uttrycka sina åsikter i fråga om det stöd som de själva får, stöd som har stor påverkan på deras utveckling, välbefinnande och vardag.

I uppdraget utgår vi från de erfarenheter och kunskaper som har arbetats fram i projektet ”Egen växtkraft”. Sedan 2008 har Handikappförbunden, med medel från Allmänna arvsfonden, drivit projektet ”Egen växtkraft” tillsammans med Barnombudsmannen. Syftet med detta projekt har varit att undersöka hur barns delaktighet och inflytande kan stärkas i samband med planering och genomförande av insatser som är till för dem. Projektet har bland annat resulterat i två inspirationsskrifter, en som vänder sig till professionella och en som vänder sig direkt till barn. Dessutom finns ett dokumentationsmaterial från idékonferensen Lyssna på oss! Du kan beställa materialet hos oss. På Handikappförbundens webbplats kan du titta på webbsändningen från konferensen.

Arvsfonden har beviljat pengar till projektet Delaktiga barn, en vidareutveckling av  projekt Egen växtkraft. Projektet inleddes den 1 maj 2012 och pågår till och med den 30 april 2013.

Vill du veta mer om uppdraget Lyssna på barn! eller har du idéer som vi kan använda oss av så hör gärna höra av dig till Brita Törnell som är projektledare. Mejla till Brita på: brita@handisam.se eller ring 08-600 84 70.

Här kan du ta del av Handisams slutrapport som överlämnades till Socialdepartementet november 2012:
Lyssna på barn! - Slutrapport av ett spridningsuppdrag

Projektet Delaktiga barn och unga - länk till Handikappförbundens webbplats 

Senast uppdaterad 2012-11-23 Till sidans överkant

 

Bild på informationsmaterialet Lyssna på oss

Lyssna!

Nu finns två skrifter om hur barn och unga med funktionsnedsättning kan få mer att säga till om när de möter personal i olika verksamheter.

 

Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig

En skrift som ger tips till dig som är barn. Här får du råd och om hur du ska göra för att få vuxna att lyssna. För det är viktigt att du är delaktig i beslut som rör dig!

 

Lyssna på oss!

- Bättre stöd när barn och unga blir delaktiga

En skrift som vänder sig till vuxna som arbetar med barn. Här får du inspiration om hur du kan arbeta för att involvera barn och unga i beslut som rör dem.

 

Beställ och ladda ner!

Du kan beställa skrifterna kostnadsfritt från oss. Du kan också ladda ner broschyrerna.

Beställ och ladda ner Lyssna på barn